ReadyPlanet.com
dot dot


รับสมัครติวเข้าสาธิต

Share

                               

                                            กำหนดการเรียนคอร์สเตรียมสอบเชาวน์เข้าสาธิต 2561

 

สัปดาห์ที่
วันเสาร์
วันอาทิตย์
เดือน
กำหนดการ
1
26
27
พค
------
2
2
3
มิถุนายน
 
3
9
10
มิถุนายน
 
4
16
17
มิถุนายน
 
5
23
24
มิถุนายน
 
6
30
1
กรกฎาคม
 
7
7
8
กรกฎาคม
 
8
14
15
กรกฎาคม
 
9
21
22
กรกฎาคม
 
10
28
29
กรกฎาคม
 
                   11
                   4
5
สิงหาคม
 
 
11
12
สิงหาคม
หยุด 
12
18
19
สิงหาคม
 
13
25
26
สิงหาคม
 
14
1
2
กันยายน
 
15
8
9
กันยายน
 
16
15
16
กันยายน
 
17
22
23
กันยายน
 
18
29
30
กันยายน
 
19
6
7
ตุลาคม
 
20
13
14
ตุลาคม
 
21
20
21
ตุลาคม
 
22
27
28
ตุลาคม
 
23
3
4
พฤศจิกายน
 
24
10
11
พฤศจิกายน
 
25
17
18
พฤศจิกายน
 
26
24
25
พฤศจิกายน
 
27
1
2
        ธันวาคม
 
28
8
9
ธันวาคม
 
29
15
16
ธันวาคม
 
30
22
23
ธันวาคม
 
31
5
6
มกราคม
32
12
13
มกราคม
 
33
19
20
มกราคม
 
34
26
27
มกราคม
 
35
2
3
กุมภาพันธ์
 
36
9
10
กุมภาพันธ์
 
37
                   16
17
กุมภาพันธ์
 
 38
 23
 24
กุมภาพันธ์ 
 
 
 
ติวมิดไมล์
 
 
มีนาคม
 
 
รอบแรก 6-10
รอบสอง 13-17

       

รอบวันเสาร์เวลา  09.30 - 11.30         รอบละ 14 คนเท่านั้น

รอบวันอาทิตย์เวลา   09.30 - 11.30      รอบละ 14 คนเท่านั้น

การจองตำแหน่งที่นั่งจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ   กรอกใบสมัครเรียนและชำระค่าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 







Copyright © 2008 All Rights Reserved.