ReadyPlanet.com
dot dot


วิธีการชำระเงิน

♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี  Mr.  Wachayen  Tummanusarn 

 

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
กรุงเทพ อินทรารักษ์ ออมทรัพย์

212-0-15913-8

 ไทยพาณิชย์ เซ็นทรัล ชิดลม   ออมทรัพย์  402-843794-2
 กสิกรไทย เซนทรัลพระราม9  ออมทรัพย์  847-2-29731-8 
       
       


        

 

การชำระเงิน   

หากท่านโอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อย หรือส่งสำเนา Pay-in kidsmystic@yahoo.com พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่านCopyright © 2008 All Rights Reserved.