ReadyPlanet.com
dot dot


องค์ประกอบในการสอบเข้าสาธิต

Share

 องค์ประกอบในการสอบเข้าสาธิต   

   วินัย Discipline

ถ้าเราจะเปลี่ยนลูกหลานเริ่มที่การมีวินัย เพราะถ้าคนไม่มีวินัย ลูกหลานเอาชนะอุปสรรคไม่ได้ คนที่ไม่มีวินัยจะทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จ   คนรุ่นใหม่ต้องฝึกให้มีวินัยตั้งแต่ต้น

   สมาธิ Focus

จุดโดดเด่นที่สุดจุดหนึ่ง คนที่เป็นเลิศในระดับยอดเยี่ยมทุกคนมีคือ สมาธิอันเป็นเลิศ โดยเฉพาะในขณะที่กำลัง...........  เรียน  สอบ   ทำงาน ไม่ว่าการฝึกฝน หรือเรียนรู้อะไรก็ตาม ถ้าทำด้วยสมาธิจะทำได้เร็วและจำได้แม่น  สมาธิเป็นพลังอันยิ่งใหญ่  ช่วยให้ประหยัดเวลา ไม่ต้องเรียนซ้ำหลายรอบ ทำให้เราก้าวหน้าเร็วกว่าคนอื่น  สมาธิทำให้เสียเวลาน้อยกว่า แต่ได้ผลมากกว่า คนทำงานระดับโลกทุกคนแน่นอน ต้องมีสมาธิที่เยี่ยมยอด

   ความจำ Memory

ความจำดีนั้นช่วยใหชีวิตง่ายขึ้น ทำให้คนคนหนึ่งเรียนเร็วกว่าคู่แข่ง ไม่ว่าในการศึกษา การงาน หรือการแข่งขันบางอย่าง   การพัฒนาความจำ ถ้าทำไปพร้อมๆกับการพัฒนาตนเองก็จะมีผลดีระยะยาว

เกร็ดบางอย่างที่ช่วยในการพัฒนาความจำ

1. กุญแจของความจำ คือ ความตั้งใจ

2. ความสนใจ  แน่นอน เราจะจำเรื่องที่เราสนใจได้ง่ายกว่า เรื่องที่เราไม่สนใจ

3. สมาธิ  การเรียนรู้ที่มีสมาธิจะทำให้จำได้ง่ายกว่า

4. เข้าใจก่อน   ค่อยท่อง

5. การเชื่อม  สิ่งที่เราต้องการเรียนกับสิ่งที่เรารู้แล้ว
สอบสาธิตบทความน่าสนใจ

สอบสาธิตเด็กที่ประสบความสำเร็จ.......... น่ารักไหม???????? article
แนวข้อสอบปี2560 สาธิตประสานมิตร
เด็กที่แน่จริงมั่นใจ ต้องเป็นแบบนี้
แนวข้อสอบปี2559 สาธิตประสานมิตร
กฎแห่งความโชคดี
คลิปต่างๆ article
คลิปการเดินทางสอบเข้าสาธิตประสานมิตร article
จุดเริ่มต้นสอบสาธิต (บทความจากใจผู้ปกครอง winner)
คลิปในการสอนห้องสด article
แนวข้อสอบปี2558 article
สอบสาธิตประสานมิตร pretest2557 article
สอบpretestสาธิต มันดีอย่างไร?
สอบสาธิตประสานมิตร Pre Test 2556 article
สอบเข้าสาธิตประสานมิตร Pre-test ปี2555 article
สอบสาธิต สอนอย่างไรให้ถูกต้อง article
ติวเข้าสาธิต โดมิโน article
ติวสาธิต เล่นอนุกรม
กว่าจะเข้าสาธิต article
สอบสาธิต การเล่นนับไม้บล๊อก article
สอบสาธิต แรงบันดาลใจแด่พ่อแม่ article
สอบสาธิต 9 เทคนิคฝึกสมองไบรท์ article
ติวสาธิตแบบRelax zzzzzzzzzzzzzz สบาย สบาย
ติวสาธิต ทบทวน ทบทวน ทบทวน
ติวสาธิต IQ # Success
ติวเข้าสาธิตมันยากก่อนที่มันจะง่าย
สอบสาธิตเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ติวสาธิต จงรู้อย่างชัดเจนว่าตนเองต้องการอะไร
สอบสาธิต อยากโชคดี........ในการเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตรCopyright © 2008 All Rights Reserved.