ReadyPlanet.com
dot dot


ติวสาธิต IQ # Success

Share

 ติวสาธิต IQ # Success   

   อัจฉริยะ  ไม่อัจฉริยะ  ไม่ใช่เรื่องสำคัญ

ถ้าคุณคิดว่าตนเองไม่ฉลาดเหมือนคนอื่นเขา ก็ไม่ต้องน้อยใจ ความเป็นอัจฉริยะไม่เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จในชีวิต มีอัจฉริยะมากมายที่ไปไม่ถึงฝัน เป็นเพื่อนคนที่ไอคิวน้อยกว่าเด็กที่เรียนเก่งก็ไม่แน่ว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากไปกว่าเด็กที่เรียนปานกลางหรือแย่แล้วอะไรล่ะที่เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จ
สอบสาธิตบทความน่าสนใจ

สอบสาธิตเด็กที่ประสบความสำเร็จ.......... น่ารักไหม???????? article
แนวข้อสอบปี2560 สาธิตประสานมิตร
เด็กที่แน่จริงมั่นใจ ต้องเป็นแบบนี้
แนวข้อสอบปี2559 สาธิตประสานมิตร
กฎแห่งความโชคดี
คลิปต่างๆ article
คลิปการเดินทางสอบเข้าสาธิตประสานมิตร article
จุดเริ่มต้นสอบสาธิต (บทความจากใจผู้ปกครอง winner)
คลิปในการสอนห้องสด article
แนวข้อสอบปี2558 article
สอบสาธิตประสานมิตร pretest2557 article
สอบpretestสาธิต มันดีอย่างไร?
สอบสาธิตประสานมิตร Pre Test 2556 article
สอบเข้าสาธิตประสานมิตร Pre-test ปี2555 article
สอบสาธิต สอนอย่างไรให้ถูกต้อง article
ติวเข้าสาธิต โดมิโน article
ติวสาธิต เล่นอนุกรม
กว่าจะเข้าสาธิต article
สอบสาธิต การเล่นนับไม้บล๊อก article
สอบสาธิต แรงบันดาลใจแด่พ่อแม่ article
สอบสาธิต 9 เทคนิคฝึกสมองไบรท์ article
ติวสาธิตแบบRelax zzzzzzzzzzzzzz สบาย สบาย
ติวสาธิต ทบทวน ทบทวน ทบทวน
ติวเข้าสาธิตมันยากก่อนที่มันจะง่าย
องค์ประกอบในการสอบเข้าสาธิต
สอบสาธิตเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ติวสาธิต จงรู้อย่างชัดเจนว่าตนเองต้องการอะไร
สอบสาธิต อยากโชคดี........ในการเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตรCopyright © 2008 All Rights Reserved.